Salah satu rukun haji umrah adalah Sa’i, yaitu berjalan kaki dari shafa ke marwah yang dihiitung satu putaran dan dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran. Sai dilakukan tujuh putaran yang berakhir di Marwah. Sai dijelaskan dalam Al-Qur’an: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah satu dari sekian tanda kebesaran Tuhan”.(QS. Al-Baqarah: 158). Ketika melintas di antara dua neoan hijau, jamaah pria  disunnatkan berlari-lari kecil (raml), tapi tidak untuk wanita. Sai boleh dilakuan tanpa wudhu.  

Sejarah Sai

Ibadah Sa’i merupakan sebuah refleksi atas kisah (sejarah) perjuangan Siti Hajar istri Nabi Allah Ibrahim As,  yang ketika melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Ismail, Ia ditinggal sang suami sendirian ditempat yang sunyi dan tandus (gersang), al-Qur’an menyebutkan, ‘bi wadin ghairi dzi zar’in ‘inda baitika l-muharram’, artinya  (di lembah gersang di samping rumah-mu yang dimuliakan). 

Satu ketika bayi kecil, yaitu Ismail, yang kelak menjadi seorang nabi, menangis kehausan, ditengah-tengah tempat gersang dan tandus, Siti Hajar merasa begitu cemas, mendengar jerit tangis sang bayi, Ia mencari air untuk anaknya yang terus-menerus menangis, Hajar meninggalkan Ismail, berlari-lari kecil dari satu tempat ke tampat lain, Ia berlari dari bukit Shafa ke bukit Marwah, serta memohon kepada Allah Swt atas keadaannya, sampai datanglah pertolongan Allah melalui kekuasaanya.

Sewaktu sang Ibu, Siti Hajar, berikhtiar dan memanjatkan do’a, sementara bayi kecil Ismail terus meronta-ronta sambil menjejakkan kakinya ke tanah, kemudian pertolongan Allah datang melalui tanah yang memancarkan air segar, yang mengobati rasa dahaga Ismail, dan dapat menyembuhkan penyakit, Ibnu katsir menyebut air itu sebagai  “tha’am tha’m”, makanan orang yang kelaparan dan “syifa’ saqam”, obat bagi penyakit. itulah air zam-zam, yang Allah Swt  menjamin tak akan kering, bahkan memberi manfaat bagi mahluk Allah di muka bumi.

 

Hikmah Pelajaran

Keharusan berikhtiar dan do’a dalam setiap masalah

484254
Amani Tour

Copyright © 2013. All Rights Reserved.